Македонски

Тест за испитување на ризикот од употреба на дрога

Дали би сакалe да откриете колку е ризична вашата употреба на дрога? Со овој посебен тест кој се вика DUDIT, можете да откриете самите!

DUDIT ви дава целосна проценка на можните проблеми и негативности поврзани со вашата употреба на дрога. Исто така можете да добиете информација за тоа каде може да се обратите за поддршка и помош ако сакате да ја намалите или прекинете употребата на дрога.

Тестот има единаесет прашања поврзани со вашата употреба на дрога. Исто така од вас ќе биде побарано да ги кажете вашиот пол и возраст. Ве молиме одговорете на прашањата најкоректно и најискрено што можете-во спротивно повратните информации (резултатот) ќе немаат смисла за вас. На страницата 2 ќе бидете прашани за уште девет доброволни додатни прашања.

Вашите одговори ќе бидат чувани во базата на податоци исклучиво за статистички цели. Никакви лични податоци нема да бидат зачувани, ниту пак ќе може да бидете идентификувани според вашите одговори.

DUDIT е научно потврден тест кој се користи со години од многу професионални советувачи за дрога.

1

Колку често користите дроги, не алкохол?

видете ја листата на дроги
2
Дали користите повеќе од еден вид дрога во иста прилика?
3
Колку пати обично земате дрога дневно во денот кога употребувате дроги?
4
Колку често сте под тешко влијание на дрогите?
5
Во последната година, дали сте почувствувале дека вашиот копнеж за дрога е толку силен што не можете да му одолеете?
6
Во последната година, дали некогаш се случило да не межете да престанете да земате дроги откако сте почнале?
7
Колку често во последната година сте земале дроги и потоа сте занемариле да направите нешто што сте требале да го направите?
8
Колку често во последната година сте морале да земете дрога наредното утро после интензивна употреба на дрога предходниот ден?
9
Колку често во последната година сте имале чуство на вина или грижа на совест заради тоа што сте користеле дроги?
10
Дали вие или некој друг бил повреден (психички или физички) заради тоа што вие сте користеле дрога?
11
Дали роднина или пријател, лекар или медицинска сестра, или било кој друг бил загрижен заради вашата употреба на дрога или ви рекол дека би требало да престанете со користење на дроги?
12
Кој е вашиот пол?
13
Колку години имате?
Ве молам најпрво одговорите на сите прашања на оваа страна!