Crna Gora

Test rizika upotrebe droga

Želite li da saznate koliko je rizično Vaše korišćenje droga? Ovim posebnim testom pod imenom DUDIT možete sami da saznate!

DUDIT Vam daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih za uzimanje droga. Takođe možete dobiti informaciju o tome gdje se možete obratiti za pomoć ako želite smanjiti ili prestati s uzimanjem droga.

Test ima jedanaest pitanja vezanih za Vaše korišćenje droga. Takođe će biti zatraženo da kažete svoj pol i godine. Molimo da odgovarate na pitanja što tačnije i iskrenije možete – u suprotnom Vam povratne infomacije neće biti smislene. Na stranici 2. pitaćemo vas deset dobrovoljnih dodatnih pitanja.

Vaša pitanja će biti sačuvana u bazi podataka isključivo u svrhu opštih statističkih razloga. Nikakvi lični podaci neće biti pohranjivani, niti će Vas biti moguće indentifikovati prema Vašim odgovorima.

DUDIT je naučno potvrđen test koji godinama koriste mnogi savjetnici za droge.

1

Koliko često koristite droge koje nijesu alkohol?

vidi listu droga
2
Koristite li u istoj prilici više od jedne vrste droga?
3
Koliko puta obično uzimate droge u danu kada ih konzumirate?
4
Koliko ste često pod intenzivnim uticajem droga?
5
Jeste li u protekloj godini osjetili da je Vaša potreba za drogama toliko jaka da joj se ne možete oduprijeti?
6
Je li Vam se u protekloj godini dogodilo da nijeste mogli prestati uzimati droge nakon što ste počeli?
7
Koliko ste često u protekloj godini koristili droge i zatim zanemarili nešto što je trebalo da uradite?
8
Koliko ste često u protekloj godini morali uzeti droge jutro poslije intenzivne upotrebe droga prethodnog dana?
9
Koliko često ste u protekloj godini imali osjećaj krivice ili grižu savjesti zato što ste koristili droge?
10
Jeste li Vi ili neko drugi bili povrijeđeni (psihički ili fizički) jer ste koristili droge?
11
Je li neko od Vaše rodbine, prijatelj, ljekar ili medicinska sestra, ili bilo ko drugi bio zabrinut zbog Vašeg korišćenja droga ili Vam rekao da biste trebali prestati koristiti droge?
12
Pol
13
godine
Molimo Vas odgovorite na sva pitanja na ovoj stranici!