ქართული

ნარკოტიკების მოხმარების რისკის შეფასების კითხვარი

გსურთ გაიგოთ რამდენად სარისკოა თქვენს მიერ ნარკოტიკების მოხმარება? ამ სპეციალური ტესტით, რომელსაც ჰქვია DUDIT-ი, თქვენ შეძლებთ საკუთარი თავი შეამოწმოთ!

DUDIT-ი აფასებს თქვენს მიერ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებულ შესაძლო პრობლემებსა და ზიანს. თქვენ აგრეთვე მიიღებთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ ვის შეიძლება მიმართოთ დახმარების და მხარდაჭერისთვის იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ შეამციროთ ან შეწყვიტოთ ნარკოტიკების მოხმარება.

ტესტი შედგება 11 კითხვისგან, რომელიც ნარკოტიკების მოხმარებას ეხება. ტესტი ასევე გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი სქესი და ასაკი. გთხოვთ, კითხვებს უპასუხოთ მაქსიმალურად სწორედ და გულწრფელად - სხვა შემთხვევაში ტესტის შევსების შედეგად მიღებულ უკუკავშირს თქვენთვის აზრი არ ექნება. მეორე გვერდზე თქვენ 9 დამატებით ნებაყოფლობით კითხვას ნახავთ.

თქვენი პასუხები შეინახება მონაცემთა საერთო ბაზაში მხოლოდ ზოგადი სტატისტიკური დამუშავებისთვის. არანაირი პირადი ინფორმაცია არ შეინახება და თქვენი პასუხების მიხედვით თქვენი იდენტიფიცირება შესაძლებელი არ იქნება.

DUDIT-ი არის მეცნიერულად სარწმუნო (ვალიდური) ტესტი და მას ბევრი პროფესიონალი კონსულტანტი იყენებს წლების განმავლობაში.

1

რამდენად ხშირად მოიხმართ ნარკოტიკულ საშუალებებს? (ალკოჰოლი არ იგულისხმება)

იხილეთ ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალი
2
ხომ არ მოიხმართ ორ/რამდენიმე ტიპის ნარკოტიკს ერთ მიღებაზე?
3
ნარკოტიკების მოხმარების ტიპიური დღე რომ წარმოიდგინოთ, დღეში რამდენჯერ მოიხმართ ხოლმე?
4
რამდენად ხშირად იმყოფებით ნარკოტიკების ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ?
5
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხომ არ გიგრძვნიათ, რომ ისეთი ძლიერი ლტოლვა გაქვთ ნარკოტიკებისადმი, რომ ვერ უმკლავდებით?
6
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხომ არ ყოფილა, რომ ვეღარ შეჩერდით, მას მერე რაც ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყეთ?
7
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხომ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მიიღეთ ნარკოტიკი და შემდეგ, უგულებელყავით ის საქმე, რაც უნდა გაგეკეთებინათ?
8
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რამდენად ხშირად დაგჭირდათ ნარკოტიკის მიღება დილით, მას შემდეგ, რაც წინა დღეს ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ იყავით?
9
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რამდენად ხშირად გრძნობდით თავს დამნაშავედ ან გაწუხებდათ სინდისი, ნარკოტიკების მოხმარების გამო?
10
თქვენს მიერ ნარკოტიკების მოხმარების შედეგად, თქვენ ან სხვა ადამიანს ხომ არ მიადგა ზიანი (ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური)?
11
თქვენი ნათესავი ან მეგობარი, ექიმი ან მედდა ან სხვა პირი, ხომ არ ყოფილა შეშფოთებული თქვენს მიერ ნარკოტიკების მოხმარების გამო, ან უთქვამს თქვენთვის, რომ უნდა შეწყვიტოთ ნარკოტიკების მოხმარება?
12
თქვენი სქესი
13
მიუთითეთ თქვენი ასაკი
გთხოვთ, პირველ რიგში, უპასუხოთ ამ გვერდზე განთავსებულ ყველა კითხვას!