Srpski – BiH

Test za procjenu rizika kod uzimanja droga

Da li biste voljeli da utvrdite koliko je rizična vaša upotreba droge? Sa ovim testom koji se zove DUDIT, možete to da provjerite!

DUDIT vam daje uopštenu procjenu mogućih problema i nedostataka do kojih može doći ukoliko uzimate droge. Takođe vam daje informacije o tome kome možete da se obratite za pomoć ukoliko želite da smanjite ili prestanete da uzimate drogu.

Test ima jedanaest pitanja koja su u vezi sa vašim uzimanjem droge. Takođe postoje pitanja o vašem polu i uzrastu. Molimo vas da odgovorite što iskrenije i tačnije, u suprotnom vam rezultati testa neće biti od velike koristi. Na strani 2 biće vam postavljeno devet dodatnih pitanja na koja možete da odgovorite.

Vaši odgovori će biti sačuvani u bazi podataka . Nijedan vaš lični podatak neće biti sačuvan, niti možete biti identifikovani preko vaših odgovora.

DUDIT je naučno verifikovan test i stručnjaci ga koriste godinama.

1

Koliko često koristite droge, ne računajući alkohol?

vidi listu droga
2
Da li uzimate više od jedne vrste droge tokom jednog dogadjaja (izlaska, žurke ili sl.)?
3
Koliko puta uzimate drogu unutar jednog uobičajenog dana tokom kog koristite droge?
4
Koliko često ste pod snažnim dejstvom droge?
5
Da li ste tokom protekle godine imali osjećaj da je Vaša žudnja za nekom drogom toliko jaka da joj se ne možete oduprijeti?
6
Da li se tokom protekle godine desilo da niste bili u stanju da prekinete uzimanje droga?
7
Koliko često se tokom protekle godine dešavalo da zbog uzimanja droga zanemarite svoje obaveze?
8
Koliko često se dešavalo tokom prethodne godine da zbog korišćenja velikih doza droga prethodnog dana imate neizdrživu potrebu da je uzmete i sljedećeg jutra?
9
Koliko ste puta u toku protekle godine imali osjećaj krivice ili griže savjesti zbog korišćenja droga?
10
Da li je vaše korišćenje droga povrjedilo vas ili nekog drugog (psihički ili fizički)?
11
Da li je vaš rođak/a ili prijatelj, ljekar ili medicinska sestra, ili bilo ko drugi bio zabrinut zbog toga što uzimate droge ili vam rekao da treba da prestanete da uzimate droge?
12
Kog ste pola?
13
godine
Molim vas, prvo odgovorite na sva pitanja na ovoj strani